EDU4IT – ПРОГРАМ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ВО НАСОКА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА ВО ИТ СЕКТОРОТ

EDU4IT – ПРОГРАМ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ВО НАСОКА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА ВО ИТ СЕКТОРОТ

EDU4IT – ПРОГРАМ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ВО НАСОКА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА ВО ИТ СЕКТОРОТ

Посакуваноста на професиите во ИКТ секторот расте поради фактот што платите се значително повисоки отколку во другите сектори. Понудата на неформално образование го прати овој тренд и на пазарот се нудат инстантни решенија за брза преквалификација. Сепак, најдобриот пат од (не)формалното образование до добри работни места е учењето преку работа. Затоа ИнноХаб, во соработка со партнери од Чешка, го разви програмот за практикантство наречен EDU4IT. Преку неколкумесечна работа на реални проекти, под менторства на сениор девелопери,  учесниците стекнуваат вештини кои ќе им овозможат да прескокнат неколку професионални скалила.

Многу провајдери на неформално образование на пазарот нудат инстант решенија за преквалификација во ICT секторот. Преку нашиот EDU4IT програм нудиме учење низ работа на реални проекти, под менторство на искусни девелопери.

InnoHub skopje