НАМАЛУВАЊЕ НА ЈАЗОТ МЕЃУ ПОТРЕБИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ И ВЕШТИНИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ – ЦЕЛ 3

НАМАЛУВАЊЕ НА ЈАЗОТ МЕЃУ ПОТРЕБИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ И ВЕШТИНИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ – ЦЕЛ 3

IT секторот станува атрактивен за голем дел луѓе кои се преквалификуваат за работа во секторот. Понудата на неформално образование за преквалификација на нашиот пазар е индикативна за тој тренд. Сепак, бизнисите укажуваат на јазот меѓу вештините и потребите на пазарот на трудот. ИнноХаб е воден од принципот дека најдоброто образование е она стекнато низ работа. Learning by doing. EDU4IT е програмот за практикантство кој го нудиме на пазарот.