ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ МЕЧИНГ ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ECrowd.mk

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ МЕЧИНГ ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ECrowd.mk

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ МЕЧИНГ ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ECrowd.mk

Наместо “За повикот“

ИнноХаб Скопје распишува отворен повик за доделување мали мечинг грантови за краудфандинг кампањи за мали проекти на граѓански организации. Износот по грант е 400 евра односно 24.600 денари. Повикот се однесува на кампањи кои прибираат средства преку нашата платформа ECrowd – ECrowd.mk. Ќе бидат поддржани вкупно (седум) кампањи за финансирање проекти по принципот “прв дојден, прв услужен“ .

За ECrowd.mk

ЕCrowd е непрофитен сервис за донации за граѓански организации, кој на регистрираните организации им овозможува 1) објавување на кампањи за групно финансирање проекти (краудфандинг) и прибирање средства за истите од граѓаните (иматели на картички), 2) прибирање донации за организацијата, и 3) прибирање годишни членарини.

Повеќе за условите на Повикот на следниот линк.

ИнноХаб Скопје распишува отворен повик за доделување мали мечинг грантови за краудфандинг кампањи за мали проекти на граѓански организации. Износот по грант е 400 евра односно 24.600 денари. Повикот се однесува на кампањи кои прибираат средства преку нашата платформа ECrowd - ECrowd.mk. Ќе бидат поддржани вкупно (седум) кампањи за финансирање проекти по принципот “прв дојден, прв услужен“ .

InnoHub skopje