Мој Лекар

Достапен е Мој Лекар – mojlekar.org

ИнноХаб го лансираше бесплатниот сервис за телемедицина, брендиран под името Мој Лекар. Сервисот е поддржан од Амбасадата на Австралија во Белград како и од Балканската фондација за демократија (BTD) и е изработен во соработка со АСМЛ. Во рамки на сервисот е изработена мобилна апликација. Андроид верзијата е достапна на PlayStore: Мој Лекар е мобилна апликација за безбедна комуникација меѓу пациентите…

ИНИЦИЈАТИВA – Going Digital Against Covid-19 – Establishing Free Telemedicine Video Conferencing Platform in North Macedonia

Од 1 февруари 2021 година, ИнноХаб и Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти ќе работат на изработка на веб апликација за видео конференции меѓу лекари и пациенти. Видео сервисот ќе биде понуден бесплатно на сите матични лекари и пациенти во државата . MVP верзијата на апликацијата се очекува да биде готова до крајот на март 2021 година. Потоа ќе започне тестирањето…