ИНИЦИЈАТИВA – Going Digital Against Covid-19 – Establishing Free Telemedicine Video Conferencing Platform in North Macedonia

Од 1 февруари 2021 година, ИнноХаб и Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти ќе работат на изработка на веб апликација за видео конференции меѓу лекари и пациенти. Видео сервисот ќе биде понуден бесплатно на сите матични лекари и пациенти во државата . MVP верзијата на апликацијата се очекува да биде готова до крајот на март 2021 година. Потоа ќе започне тестирањето…

Иницијативa – Going Digital against Covid-19

Со поддршка на австралиската амбасада во Белград, во наредните неколку месеци ИнноХаб во соработка со Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти ќе спроведе мал проект наречен Going Digital Against Covid-19. Во проектот ќе создадеме веб апликација, во која лесните пациенти во изолација ќе можат да ги внесуваат своите дневни параметри и да вршат мониторинг на своето здравје според официјален протокол.…