Практикант

Brief info

Јас сум Александар Ивановски, дипломиран електро инженер, на насока “компјутерско хардверско инженерство и електроника. Моментално сум на академија за Web Developer. Имам познавања од HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, C#, MySQL, MVC, Web API.