Практикант

Brief info

Јас сум Андреј Брлиќ, дипломиран машински инженер. По завршувањето на студиите започнав да се запознавам и изучувам дел од информатичките технологии. Сакам да напредувам и секогаш сум подготвен за учење и унапредување на веќе постоечките знаења.