Практикант

Brief info

Јас сум Дарко Ангеловски од Скопје. По професија сум дипломиран правник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј. Оваа обука ми озовможи да ги надоградам моите досегашни познавања но и да се стекнам со нови знаења. За време на обуката се сретнавме со неколку технологии вклучувајќи ја и NopCommerce платформата, MVC design pattern, GIT version control system. Обуката беше базирана на принципот Learning-by-Doing и во целост ги исполни моите очекувања.