Практикант

Brief info

Јас сум Доне.
Наскоро ќе бидам дипломиран инженер по информатички науки. Би се дефинирал како љубопитен за истражување на технологии за обработка на податоци. Имам искуство со работа и менаџирање на тимови. Праксата ја поминав во Vitech. Благодарност до EDU4IT!