Практикант

Brief info

Јас сум Иван, наскоро дипломиран инженер по информатички технологии. Мојата моментална цел е да станам фронтенд програмер, добро да ги разберам и совладам потребните програмски јазици, библиотеки/рамки и алатки. Јас сум фокусирана личност која ќе ги заврши сите поставени задачи. Праксата ја завршив со компанијата Vitech, каде што ги подобрив своите вештини.