Практикант

Brief info

Јас сум Стефанија Сучковска дипломиран инженер по компјутерски науки. Мојата желба за програмирање започнува во текот на основното образование, па затоа средното образование и факулетот ми беа насочени кон остварување на мојата желба. Во овој момент имам познавање од HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React, C#, MySQL. Но, моето учење и желбата за повеќе знаење не застанува тука.