Практикант

Brief info

Јован Бакарџиев е адвокат-практичар, до повеќе од деценија искуство во кривично и граѓанско право. Поради желбата да ги прошири своите знаења се пријави на обуката за приватност на податоци, од каде што однесе нови вештини кои ќе му овозможат нови клиенти во неговата приватна пракса. Јован беше најмен од ИнноХаб да ги создаде условите за користење на eCrowd.mk, краудфандинг платформата за граѓанските организации во Македонија.