Член (ЗП)

Brief info

Љупчо е политолог по формално образование. Студирал во Словенија, Велика Британија и Македонија и е независен консултант за истражување на политиките со повеќегодишно искуство во истражување на политики и управување со невладини организации. Љупчо верува дека градењето мост меѓу технологиите и општествените предизвици е единствена можност за развоен скок на Македонија.