Член

Brief info

Мартин e економист, кој работи на анализа и визуелизација на податоци.