Член

Brief info

Михал Вит e од Брно, Чешка, и е дел од ИнноХаб од самиот почеток. Михал е експерт за анализа на политики со фокус на Западниот Балкан. Има работено во Сараево на проект за трансфер на знаење. Има учествувано во развој на меѓународни програми за обука. Има работено на развој на стартапи. Живее на релација Брно-Скопје.