Пријави се – бесплатни обуки за млади FE и BE професионалци

Пријави се – бесплатни обуки за млади FE и BE професионалци

Пријави се – бесплатни обуки за млади FE и BE професионалци

ИнноХаб Скопје распишува конкурс за бесплатни обуки низ пракса базирани врз пристапот Learning-by-Doing за десет млади професионалци кои сакаат да прават кариера во ИКТ секторот. Пријавата може да се пополни на следниот линк, најдоцна до 5 јуни 2021 година. Обуките се дел од програмот EDU4IT.

https://forms.gle/jfoKbBcyYND2rVaU9

За кого е наменета?

Обуките низ пракса се наменети за студенти од доцни години на универзитет и/или млади сродни професионалци кои имаат поминато низ неформално образование за работа во секторот, но сакаат да направат скок во кариерата преку стекнување конкретно искуство.

Што е обуката е колку трае?

Обуката ќе биде изведена во форма на работа на конкретни проекти, за кои учесниците ќе стекнат практично знаења низ решавање на технолошки проблеми. Групата составена од пет поединци ќе работи вкупно 8-10 седмици под менторство на професионалци од областа на ИКТ. Процесот ќе биде спроведен во соработка со фирми од ИКТ секторот, заинтересирани за идентификување и вработување на надежен кадар.

Што добивате од програмот?

Обуките се дел од програмот EDU4IT на ИнноХаб. Идејата на програмот е да ја зголеми вработливоста на разни профили во ИКТ секторот. По завршување на програмот сите учесници ќе добијат сертификат и ќе станат дел од базата на ИнноХаб, која ќе биде достапна за потенцијални работодавачи и клиенти. Сите од досегашните практиканти ИнноХаб се вработиле во рок од еден месец од завршување на практикантството. ИнноХаб обврзува да издаде и сертификати за завршена пракса.

EDU4IT нуди 8-10 неделни бесплатни обуки за FE и BE надежни млади професионалци. Пријави се и напредувај!

InnoHub skopje