Запознајте го ИнноХаб – ХАБ за дигитализација на општествените процеси

Запознајте го ИнноХаб – ХАБ за дигитализација на општествените процеси

Запознајте го ИнноХаб – ХАБ за дигитализација на општествените процеси

Почитувани посетители,

Добредојдовте на веб страницата на здружението на граѓани ИнноХаб (целосно име: Здружението за дигитални иновации и трансформации ХАБ Скопје). Неколку зборови за нас.

ИнноХаб е резултат на здружување на поединци со различен професионален бекграунд. Луѓе со големи идеи и луѓе со голем капацитет, знаење и желба тие идеи технички да ги спроведат. Примарната мотивација да се здружиме беше нашето убедување дека во Македонија може да се направи многу повеќе кога станува збор за дигитализацијата на општествените процеси. Од секојдневните рутини како купувањето, плаќањето на режиски трошоци и комуникацијата со институцииите, до посетите на доктор, многу често нашите граѓани се соочени со непотребни загуби на време кое инаку би можеле да го потрошат за разонода и за убавите работи во животот. Многу од овие проблеми можат да се решат доколку процесите се дигитализирани. Нашите бизнис сектор го имаат потребното знаење и капацитет  да помогнат во спроведувањето на дигитализацијата. Нашите институции мораат да размислуваат стратешки и да ги овозможуваат законските и институционалните услови за дигитализацијата. Нашите власти треба да разберат дека инвестициите во дигитализацијата се исклучително исплатливи. Целото општество треба да разбере дека силен IT сектор значи повисоки плати, поголема средна класа и поголеми шанси за развоен скок на нашата држава. Сите мораме да бидеме иновативни, како во бизнисот, така и во оштествените процеси.

Останете со нас, во блиска иднина ИнноХаб започнува за реализација на неколку нови проекти особено во делот на телемедицината.

Добредојдовте на веб страницата на здружението на граѓани ИнноХаб (целосно име: Здружението за дигитални иновации и трансформации ХАБ Скопје).

InnoHub skopje