Мој Лекар

Достапен е Мој Лекар – mojlekar.org

ИнноХаб го лансираше бесплатниот сервис за телемедицина, брендиран под името Мој Лекар. Сервисот е поддржан од Амбасадата на Австралија во Белград како и од Балканската фондација за демократија (BTD) и е изработен во соработка со АСМЛ. Во рамки на сервисот е изработена мобилна апликација. Андроид верзијата е достапна на PlayStore: Мој Лекар е мобилна апликација за безбедна комуникација меѓу пациентите…

Иницијативa – Going Digital against Covid-19

Со поддршка на австралиската амбасада во Белград, во наредните неколку месеци ИнноХаб во соработка со Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти ќе спроведе мал проект наречен Going Digital Against Covid-19. Во проектот ќе создадеме веб апликација, во која лесните пациенти во изолација ќе можат да ги внесуваат своите дневни параметри и да вршат мониторинг на своето здравје според официјален протокол.…