ИНИЦИЈАТИВA – Going Digital Against Covid-19 – Establishing Free Telemedicine Video Conferencing Platform in North Macedonia

Од 1 февруари 2021 година, ИнноХаб и Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти ќе работат на изработка на веб апликација за видео конференции меѓу лекари и пациенти. Видео сервисот ќе биде понуден бесплатно на сите матични лекари и пациенти во државата . MVP верзијата на апликацијата се очекува да биде готова до крајот на март 2021 година. Потоа ќе започне тестирањето…