Мој Лекар

Достапен е Мој Лекар – mojlekar.org

ИнноХаб го лансираше бесплатниот сервис за телемедицина, брендиран под името Мој Лекар. Сервисот е поддржан од Амбасадата на Австралија во Белград како и од Балканската фондација за демократија (BTD) и е изработен во соработка со АСМЛ. Во рамки на сервисот е изработена мобилна апликација. Андроид верзијата е достапна на PlayStore: Мој Лекар е мобилна апликација за безбедна комуникација меѓу пациентите…