Crowdfunding платформа за граѓански организации – нова иницијатива на ИнноХаб

Во мај 2021 година ИнноХаб почнува да работи на воспоставување на краудфандинг платформа за граѓанските организации во Северна Македонија. Идејата на платформата е да овозможи практични алатки за донирање со сакаме да проденесеме кон подобрување на културата на давање во непрофитни цели. Со тоа проектот ќе придонесе и кон зголемена независност на граѓанските организации. Проектот ќе биде спроведуван во партнерство…