IT&ENTER – ПРОГРАМ ЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈА НА ИДЕИ И ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ДУХ

Најважната состојка во успехот на дигиталните бизниси е претприемништвото. ИнноХаб поддржува претприемачки дух преку акселерирање на идеи со потенцијал за комерцијализација и успех. Без преземање ризици нема успех.

EDU4IT – ПРОГРАМ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ВО НАСОКА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА ВО ИТ СЕКТОРОТ

Многу провајдери на неформално образование на пазарот нудат инстант решенија за преквалификација во ICT секторот. Преку нашиот EDU4IT програм нудиме учење низ работа на реални проекти, под менторство на искусни девелопери.

EU4IT- ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Само државите кои имаат капацитет за креирање ефикасни развојни политики имаат шанса да успеат. ИнноХаб дава конструктивна поддршка за развој на политики кои водат во одржлив развој.