Нова иницијатива – EDU4IT 4 IT4ENTER

Нова иницијатива – EDU4IT 4 IT4ENTER

Нова иницијатива – EDU4IT 4 IT4ENTER

Од 13 март годинава, ИнноХаб работи на проектот EDU4IT for IT4ENTER. Станува збор за мал локален проект поддржан од Чешката амбасада од Скопје преку Чешката развојна соработка. Преку проектот нудиме практикантства на 20 млади и надежни луѓе, инженери, економисти и графички дизајнери кои сакаат да градат кариера во ИКТ секторот. Практикантите ќе работат на акцелерација на тековни проекти од мал обем со потенцијал за комеријализација. Работата во групи ќе биде под супервизија и менторство на искусни професионалци. Целта на проектот е да се зголеми вработливоста на младите во сектори со висока додадена предност .

ИнноХаб изразува голема благодарноста за поддршката на оваа наша идеја на Чешката амбасада во Скопје.

InnoHub skopje