Crowdfunding платформа за граѓански организации – нова иницијатива на ИнноХаб

Во мај 2021 година ИнноХаб почнува да работи на воспоставување на краудфандинг платформа за граѓанските организации во Северна Македонија. Идејата на платформата е да овозможи практични алатки за донирање со сакаме да проденесеме кон подобрување на културата на давање во непрофитни цели. Со тоа проектот ќе придонесе и кон зголемена независност на граѓанските организации. Проектот ќе биде спроведуван во партнерство…

Мој Лекар

Достапен е Мој Лекар – mojlekar.org

ИнноХаб го лансираше бесплатниот сервис за телемедицина, брендиран под името Мој Лекар. Сервисот е поддржан од Амбасадата на Австралија во Белград како и од Балканската фондација за демократија (BTD) и е изработен во соработка со АСМЛ. Во рамки на сервисот е изработена мобилна апликација. Андроид верзијата е достапна на PlayStore: Мој Лекар е мобилна апликација за безбедна комуникација меѓу пациентите…